ماه: فوریه 2020

کارگاه فن ترجمه (سطح متوسط)

 • توسط taha hosseini
 • فوریه 16, 2020
 • 0
شروع:چهارشنبه ۳۰ بهمن ۹۸ ۰۸:۳۰ پایان:چهارشنبه ۲۷ فروردین ۹۹ ۱۱:۳۰ مکان:قم موضوع:علوم انسانی / زبان‌شناسی

کارگاه نگارش حقوقی

 • توسط taha hosseini
 • فوریه 16, 2020
 • 0
شروع:چهارشنبه ۱۴ اسفند ۹۸ ۱۴:۰۰ پایان:چهارشنبه ۱۴ اسفند ۹۸ ۱۸:۰۰ مکان:قم موضوع:علوم انسانی / حقوق و قوانین

اکسل حرفه ای ویژه حسابداران

 • توسط taha hosseini
 • فوریه 16, 2020
 • 0
دوره مقدماتی آموزش اکسل حرفه ای ویژه حسابداران شروع:شنبه ۳ اسفند ۹۸ ۱۵:۰۰ پایان:یک‌شنبه ۳۱ فروردین ۹۹ ۱۹:۰۰ مکان:قم موضوع:مالی / حسابداری دوره پیشرفته آموزش اکسل حرفه ای ویژه حسابداران ‏ شروع:شنبه ۳ اسفند ۹۸ ۱۷:۳۰ پایان:یک‌شنبه ۳۱ فروردین ۹۹ ۱۹:۳۰ مکان:قم موضوع:مالی / حسابداری

دوره پیشرفته آموزش مهارتهای زندگی

 • توسط taha hosseini
 • فوریه 16, 2020
 • 0
شروع:پنج‌شنبه ۱ اسفند ۹۸ ۱۰:۰۰ پایان:پنج‌شنبه ۸ اسفند ۹۸ ۱۶:۰۰ مکان:قم موضوع:توسعه فردی و خانواده / مهارت های شخصی

کارگاه آموزشی روش تحقیق در علوم انسانی

 • توسط taha hosseini
 • فوریه 16, 2020
 • 0
شروع:پنج‌شنبه ۱۵ اسفند ۹۸ ۱۴:۰۰ پایان:پنج‌شنبه ۱۵ اسفند ۹۸ ۱۸:۰۰ مکان:قم موضوع:علوم انسانی / آمار و روش تحقیق

کارگاه آموزشی مدل کسب و کار

 • توسط taha hosseini
 • فوریه 16, 2020
 • 0
شروع:دوشنبه ۵ اسفند ۹۸ ۱۵:۳۰ پایان:دوشنبه ۵ اسفند ۹۸ ۱۹:۳۰ مکان:قم موضوع:کسب و کار / مارکتینگ

دوره کاربردی مدیریت رفتار با استفاده از نظریه تحلیل رفتار متقابل (TA)

 • توسط taha hosseini
 • فوریه 16, 2020
 • 0
شروع:یک‌شنبه ۲۷ بهمن ۹۸ ۱۰:۰۰ پایان:چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸ ۱۲:۰۰ مکان:قم موضوع:علوم انسانی / روانشناسی

کارگاه مشاوره و معرفی منابع آزمون ارشد وکالت

 • توسط taha hosseini
 • فوریه 16, 2020
 • 0
شروع:پنج‌شنبه ۱ اسفند ۹۸ ۱۵:۰۰ پایان:پنج‌شنبه ۱ اسفند ۹۸ ۱۷:۳۰ مکان:قم موضوع:علوم انسانی / حقوق و قوانین

دوره آموزشی مهارت های رفتاری با رویکرد زبان بدن

 • توسط taha hosseini
 • فوریه 16, 2020
 • 0
شروع:دوشنبه ۱۲ اسفند ۹۸ ۱۵:۳۰ پایان:دوشنبه ۱۲ اسفند ۹۸ ۱۹:۳۰ مکان:قم موضوع:کسب و کار / مارکتینگ

ترجمه قرآن کریم به انگلیسی

 • توسط taha hosseini
 • فوریه 8, 2020
 • 0
شروع:سه‌شنبه ۲۹ بهمن ۹۸ ۱۰:۰۰ پایان:سه‌شنبه ۲۶ فروردین ۹۹ ۱۲:۰۰ مکان:قم موضوع:علوم انسانی / ادیان و مذاهب
عنوان 1 از 212 »