درباره ما

معرفی دفتر مهارت افزایی:
آمارهای موجود در خصوص اشتغال دانش آموختگان و تعداد دانشجویان کشور بیانگر ناکافی بودن نرخ اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی می باشد. عوامل متعددی از جمله بهبود فضای کسب و کار، کاهش تصدی گری دولت و نهادها، استفاده بهینه از بازار کار و نیازهای کشور، مدیریت همکاری های بین المللی و بهبود کیفیت نیروی کار دانش آموخته منجر به حل این مشکل خواهد شد.
بهبود کیفیت نیروی کار دانش آموخته از وظایف نظام آموزشی کشور بوده و عوامل دیگر نیز می بایست مورد توجه نهادهای ذیربط قرارگیرد. چالش های موجود در راستای مهارت افزایی و اشتغال فارغ التحصیلان را مــی توان ناشی از ناهمخوانی برنامه ها و متون درسی با نیازهای واقعی بازار کار، عدم وجود مهارت های عمومی و شغلی، کمبود فرصت های تجربه عملی و عدم وجود آمار اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و نبود زمینه های کاری در جامعه برشمرد. بدین منظور در راستای برنامه های بلند مدت وزارت علوم مبنی بر ارتقای سطح مهارت دانش آموختگان، موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم در سال های اخیر تلاش هایی را برای آمادگی هرچه بیشتر دانش آموختگان خود برای ورود به بازار کار و عرصه تاثیر گذاری اجتماعی در پیش گرفت.
برگزاری همایش ها و و کارگاههای مختلف در طول سالهای پیش و نیز بهره گیری از بهترین اساتید از جمله فعالیتهایی بود که از ابتدای تاسیس موسسه به شدت پیگیری می شد اما دغدغه رشد و توسعه دانشجویان و دانش آموختگان هر روز تیم های اجرایی را به سمت گام های بیشتری سوق می داد، در این راستا دوره ای تحت عنوان «کارآفرینی» برای کلیه دانشجویان که در اخرین ترم تحصیلی خود بودند، تعریف شد با هدف افزایش دانش عمومی تجارت، بازاریابی، مدیریت کسب و کار و نیز تکنیک های خلاقیت و نوآوری . این دوره در قالب ساعاتی از واحد کارورزی (که متاسفانه در سالهای اخیر از مأموریت اصلی خود دوره شده است و کارآمدی چندانی در باروری و تقویت دانشجویان ندارد) برگزار شد. و طی آن از اساتید مختلف و کارآفرینان استانی دعوت به عمل می آمد.
از اواخر سال 1397، تدوین برنامه جامع توسعه مهارت های فردی، شغلی و تخصصی دانشجویان در کارگروه های موسسه طلوع مهر کلید خورد و پس از برگزاری جلسات مختلف با اهل فن و تجربه، بررسی ظرفیت های آموزشی و مطالعه تجربه های انجام شده در داخل کشور، «دفتر مهارت افزایی طلوع مهر» راه اندازی شد.
اهم فعالیت های دفتر مهارت افزایی طلوع مهر به شرح زیر می باشد:
 ارائه آموزش های کاملاً کاربردی و متناسب با بازار کار در رشته های مختلف نظری و عملی توسط اساتید مجرب کشور
 مشاوره، هدایت شغلی و آموزشی در راستای توانمند سازی دانشجویان در شناخت دوره های مهارتی، حرفه ها، مشاغل و تطابق تحصیلات خود با مشاغل موجود.
 مشاوره و هدایت دانشجویان جهت شرکت در رویدادهای بزرگ علمی ومهارتی در دانشگاه های کشور.
 برقراری ارتباط بین کسب و کارهای استان با دانشجویان و تشکل های دانشجویی و برگزاری نشست های مختلف با کارآفرینان مطرح استان